نحوه عملکرد نوسانات مولکولی بازگشت به صفحه نخست

با توجه به اینکه هر جسم یا هر مولکول نمونه طبیعی نوسان مولکولی مخصوص به خود را دارد می توان این نوسانات را شناسايي، ثبت و ذخيره نمود و سپس با ایجاد تغییراتی در نوسان اصلی، نوسانات فعال جدیدی ايجاد نمود بطوري كه باضبط اين نوسانات در حلقه ‌هاي مروس و نصب حلقه ‌ها بر روي جداره خارجي لوله ‌ها مي‌توان نوسانات را به داخل آب هدايت نمود. این کار از طریق پدیده تداخل و تشدید صورت می گیرد.

اين نوسانات در داخل آب با نوسانات ذاتي مولكول ‌هاي رسوب و محصولات ناشی از خوردگی و جلبک ‌ها تداخل کرده و باعث از بین بردن رسوبات جداره داخلی لوله ‌ها می‌شود. به عبارت ديگر مي‌توان چنين گفت كه قابليت حلاليت آب با استفاده از تأثير نوسانات مولكولي افزايش مي‌يابد بطوري كه ميزان جامدات حل شده در آب بطور مقطعي تا از بين رفتن كامل رسوبات افزايش مي‌يابد و سپس اين مقدار تا حد ميزان موجود در آب ورودي به سيستم تثبيت مي‌گردد. همچنين با استفاده از رینگ ‌های بیولوژیکی می‌توان مشکلات میکروبیولوژیکی آب را تا حد زیادی برطرف نمود. بطوريكه جلبك ‌هاي رشد يافته در ديواره برج ‌هاي خنك‌ كننده به طرز چشمگيري كاهش يافته و يا بكلي از بين مي‌روند.