ابزار درون چاهی بازگشت به صفحه نخست

شرکت مروس آلمان موفق به ساخت  نوعی ابزار درون چاهی گردیده که می تواند مستقیماً برروی تیوبینگ در هر عمقی از چاه نصب گردد.

از این حلقه ها در نفت خام جهت پاکسازی، پیشگیری از تشکیل پارافین (WAX)، کاهش امولسیون و کاهش محصولات ناشی از خوردگی و رسوب در همۀ خطوط انتقال نفت خام قابل استفاده می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت بهبود سازی در فرآیند نفت رجوع فرمایید.

 


تعداد بازدید : 8701